Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Funkce rozdělovací a přerozdělovací

- tato funkce je jednou z nejsložitějších a zároveň nejvýznamnějších funkcí SP vůbec
- díky této funkci je realizován vlastní obsah SP
- spočívá v tom, že je rozdělováno to, co bylo již jednou nedokonale nebo nedostatečně rozděleno
- tato funkce je spojena s řešením rozdílů a nerovností v život. podmínkách lidí
- rozdělují se :
1) šance
- v rámci rozdělování šancí dostávají všichni občané možnost např. získat vzdělání, zaměstnání a v případě nezaměstnaných je umožněno pomocí rekvalifikace znovu se začlenit do pracovního procesu
2) finanční prostředky
- rozdělování finančních prostředků může probíhat buď směrem k chudým (označujeme ho jako progresivní) nebo můžeme přerozdělovat směrem k bohatým (to je regresivní)
- vláda má při plnění této funkce usilovat o spravedlnost v míře, které odpovídá podmínkám dané země

Žádné komentáře:

Okomentovat