Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Variabilní (proměnlivé)

- v dlouhém období jsou všechny náklady proměnné, souvisí s výrobou každého kusu (vyroba jednotky, př. náklady na použitý materiál, na energii, na mzdy dělníků)
Průměrné náklady – můžeme je snadno porovnat s cenou výrobků a okamžitě zjistit zisk z 1. výrobku
Mezní náklady = přírůstek nákladů na poslední vyrobenou jednotku produkce

Nejnižších nákladů lze dosáhnout:
- použitím nejmodernějších strojů a zařízení
- použití nejlepších výrobních faktorů
- použití nejdokonalejší organizace práce

Při velkosériové výrobě, velkoobchodní činnosti a bankovnictví mají velkou roli výnosy z rozsahu, které vedou k výrazným úsporám nákladu. Úspory z rozsahu umožňují firmě soustředit finanční kapitál potřebný na zavádění supermoderních technologií, robotizovaných a automatizovaných linek apod.
Kalkulační vzorec
přímý materiál + přímé mzdy + ostatní přímé náklady + výrobní režie + správní režie + odbytové náklady + zisk + obchodní a odbytové přirážky a srážky = PC

Žádné komentáře:

Okomentovat