Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rozdělení podle účelu ke kterému slouží:

a) výrobní - pořizovací
b) správní - souvisí s řízením podniku
c) odbytové - prodejní


Podle místa vzniku rozdělujeme náklad na:
a) externí - jsou to veškeré náklady vznikající mimo podnik
b) interní - v rámci podniku dochází k předávání rozpraco-vaných výrobků mezi jednotlivými útvary, dále v podniku zpravidla existují určitá střediska vnitřních služeb apod.
a) náklady explicitní - lze je přesně vyjádřit a spočítat, jsou vedeny v podnikovém účetnictví
b) náklady implicitní - jsou pouze jiným označením pro náklady obětované příležitosti

Žádné komentáře:

Okomentovat