Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Daňové odpisy

- vyřazení dlouhodobého majetku
- fyzická likvidace - nepotřebnost, poškození, opotřebení
- darovací likvidace
- pořízení dlouhodobého majetku
- vyřazení z důvodů – škody, prodeje


Náklady podniku a jejich dělení

Náklady podniku představují spotřebu výrobních zdrojů vyjádřenou v penězích, může to být spotřeba materiálu, platby za. energii, topení, odpisy majetku apod.

Náklady se člení pro různé účely podle různých hledisek:
- dle vztahu k objemu výroby dělíme náklady na:
a) stálé neboli fixní – s objemem výroby se nemění, jsou stále stejné (např. odpisy, vyplácení mzdy)
b) proměnlivé neboli variabilní - s objemem výroby se mění, stoupají nebo klesají (spotřeba materiálu, úkolové mzdy), jestliže se tyto náklady mění stejnoměrně (proporcionálně), stejným tempem jako růst či pokles výroby, jsou to:
- proporcionální náklady (úkolové mzdy, spotřeba mat.)
- degresivní náklady, které stoupají pomaleji (spotřeba energie, doprava)
- progresivní náklady, které stoupají rychleji než objem výroby (práce přes čas)

Žádné komentáře:

Okomentovat