Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

c) na historické hledisko můžeme nahlížet ze dvou stran

c) na historické hledisko můžeme nahlížet ze dvou stran, jednak dochází ke změnám pohledu na cíle SP během vývoje v určité společnosti, např. dnes je možné poskytnout příspěvek pro invalidy na auto, zatímco před 100 lety si tento problém nikdo nepřipouštěl a jednak druhou stranu pohledu je vývoj v různých život. obdobích člověka např. mladou rodinu budou zajímat otázky, které se týkají bytové politiky, délky mateřské dovolené apod.
PROSTOR: prostor lze vyjádřit významem a úlohou, kterou mají ekonom. rozvinutost země, forma společenského uspořádání, kulturní úroveň společnosti tradice na území určitého státu.

Objekty SP
Pod pojmem, objekty SP rozumíme obyvatelé dané země a to buď jako jednotlivce nebo určité skupiny obyvatelstva. Základem je vždy jednotlivec jako součást celku. Pro účely SP jsou její objekty různě strukturovány např. podle věku, pohlaví, vzdělání, ekonomické aktivity apod.

Žádné komentáře:

Okomentovat