Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Negativní externality

Příklady negativních externalit - znečištění životního prostředí.
Ceny na záchranu ŽP (např. výsadba stromků, odklízení a likvidace skládek, zřizování protihlukových bariér) není započtena do ceny žádných průmyslových výrobků. Stát může tyto milné informace v ceně určitým způsobem opravit.
V případě pozitivních exernalit může těm, kdo je způsobují (včelařům) vyplácet subvence a tem, kdo je užívají (sadařům) uložit poplatky.
V případě negativních externalit stát zpravidla kombinuje dvě opatření jednak poplatky respektive pokuty a zároveň může zákonem stanovit technické normy přípustného znečištění. Nedostatečnou informaci poskytovanou v ceně mohou částečně napravit uložené poplatky a poskytnuté příspěvky a subvence.

Veřejné statky
Dalším selháním trhu, který vyžaduje zásah státu, je oblast veřejných statků. Veřejné statky jsou statky nebo služby, které nemohou být poskytnuty jedné osobě, aniž by byly poskytnuty současně nebo následně jiným osobám.
Příkladem veřejných statků je např. armáda, školy, policie apod.
Nic by nebránilo tomu, aby si někdo zřídil soukromou armádu, ale v případě válečného konfliktu není možné na jednom místě (území) chránit pouze osoby, které si tuto armádu vydržují a nechránit přitom osoby, které na ni nepřispívaly.

Žádné komentáře:

Okomentovat