Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

a) hospodářská politika

a) hospodářská politika (schopnost ekonomiky) je nezbytná pro účinnost SP, neboť produkuje zdroje, které jsou základem financování SP
b) vztah SP lze chápat aktivně, především prostřednictvím aktivních složek SP, např. vzdělání, soudnictví,...
c) SP je impulsem pro hospodářskou politiku i prostřednictvím pasivních složek, přerozdělování ve prospěch soc. slabých občanů (bezdomovci, tělesně postižení), podpora těchto 1idí znamená růst kupní síly obyvatelstva tím i agregátní poptávka působí na soc. stabilitu ve společnosti
- hospodářská a soc. politika se vzájemně podmiňují, stimulují a iniciují přičemž intenzita vazby je různě si1ná - čím vyspělejší společnost, tím je vazba těsnější

Žádné komentáře:

Okomentovat