Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Akciová společnost (akc. spol., a. s.)

Zakládá se společenskou smlouvou. Společnost vytváří kapitál ve výši 2 mil. Kč. Tvoří kapitál ve výši 20 mil. Kč. Společnost se zakládá na upravující valné hromadě, která je nejvyšším orgánem společnosti. V názvu musí obsahovat buď akc. spol. nebo a. s. nebo akciová společnost. Každodenní činnost ve společnosti řídí představenstvo v čele s předsedou.
Akc. spol. ručí za své závazky svým majetkem. Akcionáři svým majetkem ostatním za její závazky neručí. Společnost může založit i jediný zakladatel, je-li PO. Jinak dva nebo více zakladatelů. Součástí zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny je i návrh stanov společnosti, kde se mimo jiné určuje hodnota a druhy akcií. Společnost vydává akcie, jejichž celkový počet musí být dělitelný 1.000, a které můžou znít na majitele nebo na jméno. Akcie na majitele se převádí předáním. O akciích na jméno vede společnost seznam akcionářů a převod akcie je vůči společnosti účinný zápisem převodu do seznamu akcionářů. Souhrnná hodnota všech akcií musí odpovídat výši základ. jmění společnosti.
Valná hromada, která se skládá ze všech akcionářů přítomných na ní, rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech např.:
- o rozdělení zisku a úhradě ztrát
- o jmenování. odvolání a odměňování jednatelů
- o zrušení společnosti

Žádné komentáře:

Okomentovat