Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- kromě uvedených údajů je možno v pracovní smlouvě uvést i další skutečnosti

- kromě uvedených údajů je možno v pracovní smlouvě uvést i další skutečnosti, zejména způsob odměňování
- pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou, pokud není v pracovní smlouvě výslovně určena doba jeho trvaní
- pracovní poměr může být založen na základě: - volby (starosta obce)
- jmenováním
- z uzavřeného pracovního poměru vyplývají oběma smluvním stranám práva a povinnosti uvedené v zákoníku práce
- pracovník je povinen podle pokynů řádně pracovat a dodržovat pracovní kázeň
- při nástupu do práce musí být seznámen s pracovním řádem a s předpisy BOZP
- tyto předpisy musí dodržovat

Pracovní řád = obsahuje rozpracování ZP podle zvláštních podmínek v organizaci

Zákoník práce = soubor právních norem, upravujících vztahy pracovně právní mezi občany a organizacemi, je to hlavní pramen pracovního práva a platí nejen pro podnik, ale i pro všechny da1ší organizace

Žádné komentáře:

Okomentovat