Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ad 1) Právní řád

ad 1) Právní řád a v jeho rámci sociálně-právní legislativa je významným nástrojem fungování SP. Pro objekty SP má význam zejména přesné vymezení na co mají právo popř. o co mohou zažádat a získat nenárokově.
ad 2) V současné době vnímáme plán jako nástroj to znamená jako určitou technickou záležitost, jak dosáhnout stanovených cílů SP, jakými prostředky, v jakých vazbách, a jakými postupnými kroky je realizovat.
ad 3) Kolektivně vyjednávají zástupci státu, zaměstnanců a zaměstnavatelů. Nejvyšším orgánem je tripartita. Generální dohoda vymezuje vzájemné vztahy a závazky zaměstnanců, vlády a zaměstnavatelů v oblasti hospodářské a SP. Kolektivní smlouvou vyššího typu jsou uzavírány mezi zaměstnavatel. a odborovými svazy. Kolektivní smlouvy nižšího typu podnikové kolektivní smlouvy jsou vyjednáváním mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců (odborové organizace) v jednotlivých podnicích.

Žádné komentáře:

Okomentovat