Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Politika zaměstnanosti

Snahou každého státu je dosáhnout co nejvyšší zaměstnanosti. Dosažení plné zaměstnanosti však~není možné. Část obyvatelstva z různých důvodů nemůže sehnat zaměstnaní. Obyvatelstvu, které zaměstnaní nemá, ale hledá ji a obyvatelstvu, které je zaměstnáno říkáme obyvatelstvo ekonomicky aktivní,
nezaměstnaní hledající práci
míra nezaměstnanosti = obyvatelstvo ekonomicky aktivní / druhy nezaměstnanosti dobrovolná, nedobrovolná

Typy nezaměstnanosti
1. frikční - tato nezaměstnanost je krátkodobá, setkáváme se s ní zejména po ukončení studia do doby nastoupení do zaměstnaní, mezi ukončením jednoho pracovního poměru a uzavřením druhého pracovního poměru, z důvodu narození a výchovy dětí
2 cyklická - tato nezaměstnanost je dlouhodobá než nezaměstnanost frikční a souvisí s hospodářským cyklem NH, v období recese dochází k prudkému nárůstu nezaměstnanosti, v období konjunktury naopak nezaměstnanost klesá
3 strukrutální - je to nezaměstnanost dlouhodobá, která je spojena se změnami struktury NH. U nás např. vzestup nezaměstnanosti na Mostecku nebo Ostravsku při útlumu těžebního průmyslu.

Žádné komentáře:

Okomentovat