Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Charakteristika veřejných financí

VFI jsou součástí ekonomiky státu. Jsou to peněžní vztahy vznikající v souvislosti s tvorbou, s rozdělováním a používáním peněžních fondů. Jsou to peněžní vztahy, které se týkají veřejných institucí a zájmů, kdy jeden ze subjektů je stát. Jsou jedním z nástrojů státní politiky. Snaha státu zasahovat do ekonomiky má tendenci být. co nejmenší, ale existence veřej. statků, nedokonalé konkurence v tržním systému a existence externalit tuto zásadu vyžaduje.

Veřejné statky jsou takové statky které nelze vyloučit ze spotřeby a každý je může využívat stejně, musí být dostupné pro každého.
(př. doprava, školství, zdravotnictví, státní obrana, soudnictví, sociální péče)
Společnost by bez veřejných statků nemohla existovat.

Externality jsou nechtěné produkty výroby, které neprocházejí trhem.
Rozdělujeme na:
a) pozitivní - znamenají bezplatné získání určité výhody
b) negativní - přinášejí nadbytečné náklady, které nepřinášejí žádný užitek

Žádné komentáře:

Okomentovat