Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Získávání zaměstnanců

potřebné zaměstnance získává podnik:
- výchovou vlastníků činu
- z volných zdrojů (absolventi SŠ a VŠ, ženy z domácnosti, uchazeče o zaměstnání, pracovníci měnící zaměstnání)
- podnik spolupracuje při získávání zaměstnanců s úřadem práce ve svém okrese

S novým zaměstnancem uzavírá podnik dohodu o:
- druhu práce
- místě konaní práce
- dnu nástupu do práce
- dohoda má písemnou formu a nazývá se pracovní smlouva
- na je jich základě vzniká mezi podnikem a zaměstnancem pracovní poměr
- se zaměstnanci, přijímanými pro výkon řídících funkcí, uzavírá podnik tzv. manažerskou smlouvu
- zvláštností této smlouvy je to, že se zaměstnanci jsou smluvně upraveny podmínky pro výkon funkce, i zainteresovanost zaměstnance na prosperitě podniku
- podnik je povinen seznámit zaměstnance před uzavřením pracovní smlouvy s právy a povinnostmi, které pro něj z pracovní smlouvy vyplívající a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má pracovat

Žádné komentáře:

Okomentovat