Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1. Přístupy k ekonomii, pozitivní a normativní ekonomie, mikro a makroekonomie. Základní ekonomické pojmy, ekonomické zákony, ekonomické systémy a jej

Podstata ekonomie, vymezení pojmu, předmět zkoumání

monetaristická definice - ekonomie je o penězích (M. Friedman)
marxisticko-leninská - ekonomie souvisí s politikou (moc)
podnikatelská - studium vzácnosti a volby (Baťa st.), konflikt mezi zdrojů a potřeb z hlediska omezenosti; žebříček hodnot
encyklopedická - nauka o hospodářství, hospodaření
- věda o činnostech, které se vztahují k výrobě a směně statků
- sleduje změny ve společnosti (trendy), cen, výroby, zaměstnanosti
- věda o penězích, bankovnictví, kapitálu, bohatství
- studuje obchod mezi národy

ekonomie - teoretická věda; ekonomika - praktický projev


Vědní disciplíny, klasifikace

z filosofie se oddělila obecná ekonomie (18./19.)

Žádné komentáře:

Okomentovat