Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Skončení pracovního poměru

1) dohodou - při ukončení pracovního poměru dohodou nejsou stanoveny výpovědní lhůty, neboť se jedná o vzájemnou dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
2) ve zkušební době - zrušit poměr jak zaměstnanec tak zaměstnavatel bez udání důvodu, obvykle si ukončení pracovního poměru sdělují 3 dny předem, ale není to podmínkou, pokud není v pracovní smlouvě specifikována zkušební doba, není z tohoto důvodu možné ukončit poměr
3) okamžitým zrušením - ukončení pracovního poměru z tohoto důvodu je možné v případě, že pracovník porušil pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem, nebo pokud byl pracovník odsouzen pro úmyslný trestní čin k trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr. Pokud do 15 dnů neobdržel od zaměstnavatele vyplacenou mzdu od data její splatnosti (výplatní termín). K okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je lékařská zpráva, podle které nemůže zaměstnanec nadále vykonávat svou práci, aniž by ohrožoval své zdraví a zaměstnavatel do 15 dnů od doručení této zprávy nepřevede na práci jinou.

Žádné komentáře:

Okomentovat