Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je nejčastějším způsobem uzavření pracovního poměru. Musí povinně obsahovat tyto náležitosti: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce
Pracovní smlouva může mít i další náležitosti např.
- délku sjednané zkušební lhůty
- zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou
- musí být uzavřena písemně
Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o povinnostech a právech zaměstnance či zaměstnavatele je zaměstnavatel povinen o nich do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru informovat zaměstnance.
Tyto informace by měly obsahovat: jméno zaměstnance, název a sídlo podnikatele, bližší označení druhu a místa výkonu práce, nárok na dovolenou, údaje o mzdě, údaj o výpovědních lhůtách.

Zákoník práce
Povinnosti zaměstnavatele:
- zaměstnavatel musí přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy a platit mu za to mzdu, zároveň musí vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů.
Povinnosti zaměstnanců:
- zaměstnanec je povinen vykonávat práci dle pokynů zaměstnavatele
- práci musí vykonávat osobně ve své pracovní době a musí dodržovat pracovní kázeň.

Žádné komentáře:

Okomentovat