Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Peníze

Dnešní život si nedokážeme představit bez peněz. Existence peněž úzce souvisí s rozvojem hospodářství a prohlubováním dělby práce.
Soustava peněz stanovená právním předpisem, která platí na území určitého státu je měna. Jejím základem je měnová jednotka. Touto jednotkou je u nás koruna česká (KČ). Při pohledu do historie zjistíme, že peníze se vyskytovaly v různých podobách, postupně tedy vznikali:
- směnky (směnný obchod)
- zbožové peníze (funkci peněz plnily určité druhy statků př. plátno)
- kovové peníze /mince/
- papírové peníze (bankovky, bankocedule)
- peníze v bezhotovostní podobě (peníze, které jsou na účtu, skoro-peníze
Řízením a zprostředkováním oběhá peněz se zabývají banky, spořitelny.

Funkce peněz
1) jsou prostředkem směry
2) jsou uchovatelem hodnoty (platí, je-li nízká, míra inflace a nedochází ke znehodnocování)
3) míra hodnoty

Žádné komentáře:

Okomentovat