Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Každý společník

Každý společník po zániku organizace odnáší to, co do společnosti vložil při založení. Zisk se rozděluje rovným dílem. Musí mít přímo v názvu uvedeno V. O. S., v případě, že je v názvu uvedeno jméno společníka Horák a spol., Rech a syn.
Výhody a nevýhody:
1) jedno zdanění zisku
2) ručení za závazky je společné nerozdílné a neomezené
3) tvorba základ. jmění není povinná
Společnost, ve které 2 osoby podnikají pod společným jménem a ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně. Každý společník je oprávněn k obchodnímu vedení společnosti podle zásad dohodnutých ve společenské smlouvě. Na všechny společníky se vztahuje zákaz konkurence. Z toho plyne, že společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků podnikat ještě mimo společnost ve stejném oboru. který je předmětem podnikáni společnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat