Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

cena

charakter výroby ve vývoji, období, systémy; užitná hodnota; směnná hodnota = cena
Typologie cen: podle ek. systému - pevné / smluvní - odráží N, soc. aspekt
podle zp. stanovení: nákladové (kalk.) / konkurenční / zvláštní – regulované, minimální (výkup od zem.)
maximální, dumpingové (podbízivé) v ZO, omezení - kvóty a embargo
intervenované - plán. ztráta hroz. státem
povaha cen v ZO: vývozní / dovozní
vztah k HV: vstupní / výstupní
teritoriální: lokální (aktuální) / národní / světové
makroekonomické: běžné / stálé
kalk. vzorce: typové / oborové
základní cena výrobce + N a VOR (rozpětí - zisk) = prodejní cena + N a MOR (marže) = nákupní cena spotř.

Klasifikace cen pro stanovení produkt. charakteristik
pohled makro pro změření NH ukazatelů: běžné - nominální / stálé - reálné

Žádné komentáře:

Okomentovat