Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zákon klesající poptávky

Poptávané množství se vždy mění v opačném směru než cena.
Tvar poptávkové křivky "klesající" (faktory ovlivňující poptávku): a) z důvodu důchodového efektu
b) z důvodu substitučního efektu
Nabídková křivka má stoupající tvar
a) výrobci mohou měnit strukturu výroby
b) do odvětví vstoupí noví výrobci
Vzájemné působení poptávky a nabídky

P1 = rovnovážná cena = cena, při která se poptávané 2 nabízené množství rovnají
Při jiných cenách vzniká přebytek nebo nedostatek zboží. Nerovnovážné ceny P2 znázorňují při přebytku zboží (ceny budou nižší) nebo P3 při nedostatku zboží. Cenu rovnovážnou nazýváme cenou tržní nebo cenou vyčišťující. Rovnováha znamená, že množství zboží, které jsou výrobci při dané ceně ochotni prodat a to se rovná množství, které ,jsou kupující ochotni koupit při dané ceně.

Žádné komentáře:

Okomentovat