Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Funkce SP

1) funkce ochranná
2) funkce rozdělovací a přerozdělovací
3) funkce homogenizační
4) funkce stimulační
5) funkce preventivní

Funkce ochranná
- nejstarší funkce SP, která řeší již vzniklé soc. události (měla by řešit situaci jedinců, kteří jsou v nevýhodě oproti jiným)
- tato funkce zmírňuje důsledky popř. je odstraňuje, které jsou spojeny se světem práce (např. nezaměstnanost, škodlivé pracovní prostředí) nebo s rodinnými a životními, událostmi (např. situace vícečetných rodin, stáří, nemoc, osiření apod.)
- je stabilní jádro všech SP, je třeba ji neustále posilovat

Žádné komentáře:

Okomentovat