Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Důvody nezaměstnanosti v tržní ekonomice

- nepružnost mezd
nepružnost mezd je především způsobována tím, že není možné v krátkém čase vyměnit dražší pracovní sílu za levnější, pokud je vůbec pracovní síla nahrazena, bývají s tím spojeny značné náklady. Na zvýšení mezd se podílí také požadavky občanů a intervence ze strany statní např. zvyšování ;minimální mzdy.
- dlouhodobá nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou po práci
pokud by bylo možné nahradit dražší pracovní sílu levnější, docházelo by na trhu práce k snižování nedobrovolné nezaměstnanosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat