Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- dále se dá říci

- dále se dá říci, že ekonomický systém můžeme rozdělit do 5 různých ekonomických systémů, každý z ekonomických systémů má jinou ekonomickou koordinaci, ekonomické systémy:
1. prvobytně pospolný - vyznačoval se kolektivním vlastnictvím, převládala nízká úroveň výrobních prostředků, výsledky byl rozdělovány rovnoměrně, ale již zde vznikala skupina lidí, kteří nemuseli pracovat
2. otrokářský - vznikla soukromá vlastnictví výrobních prostředků a pracovních sil, vyrábělo se velké množství výrobků, vznikla výměna zboží
3. feudální - soukromé vlastnictví půdy a soukromích prostředků, feudál si přivlastňuje většinu výsledků výroby
4. kapitalistický - velké množství individuálních hospodář-ských aktivit, které jsou ovlivňovány soukromým vlastnic-tvím, konkurencí a cenou
5. socialistický - charakteristické je řízení jednotným plánem a uplatnění kolektivismu (společenské vlastnictví, centrální plánování = mělo nahradit funkci trhu a centrální rozhodování o zdrojích)

Žádné komentáře:

Okomentovat