Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Náklady firmy

- jsou peněžním vyjádřením vstupů do výroby (vracejí se do podniků zpět formou výnosů) a spotřeby výrobních činitelů
a) základní členění - provozní - spotřeba energie, materiálu, mzdové náklady, daně a poplatky
- neprovozní - finanční - úroky
- mimořádné - manka a škody
b) kalkulační členění - přímé - jsou takové, které můžeme přímo stanovit (př. normy spotřeby)
- nepřímé - nedá se stanovit jednice, zjistím výpočtem
- předběžné - pro představu kolik budeme moci výrobků vyrobit
- výsledné
c) závislost na objemu výroby:
Fixní (stálé) - v určitém období se část nákladů nemění, všechny jsou stejné, pevné
- souvisí s výrobní kapacitou a může je v krátkém období změnit (př. náklady na pořízení strojů a zařízení, na technologii, na údržbu)

Žádné komentáře:

Okomentovat