Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

STÁT:

- mocenská org., územně vymezena, obyvatelé, jazyk, kultura, dějiny; liberalismus / protekcionismus

snaha likvidovat negativní jevy, ochrana spotřebitele, regulace cen, obrana proti zahr. kapit. (cla, kvóty)
záporné externality - zam. dětí, drogy, prostituce, kriminalita, šedá ek.
podpora positivního - tvorba nových prac. míst, rozvoj podnikání, vývoz;
vlastní aktivity - nezisk. org., st. podniky, st. zakázky

cíle: efektivnost, spravedlnost, stabilita; zničení monopolu, zákl. existenční minimum, získat příjmy do rozpočtu;
boj proti deformaci a selhání trhu (monopoly, záp. externality, veř. statky, asymetrie informací)
zásahy: růst HDP, zaměstnanost, inflace, pl. bilance = mag. 4úh.

Žádné komentáře:

Okomentovat