Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Statky a služby

definice statků: statky jsou užitečné předměty, kterými lidé uspokojují své potřeby. (př. židle, auto)
definice služeb: služby jsou užitečné činnosti, kterými si člověk uspokojuje své potřeby. (př. kadeřnictví, zdravotnictví).
Užitečnost: vhodnost předmětu k nějaké chtěné činnosti člověka. Statek se stává zbožím, když je vyroben ve větším množství než je výrobce sám spotřebuje.
Dělení statků:
- vyskytují se převážně v materiální podobě a jsou buď:
z přírody - ovoce, dřevo, ropa, uhlí, železná ruda
výsledkem lid. činnosti - židle skříň, stůl
a) podle dostupnosti
- volné - nacházejí se ve velkém množství, jsou volně k dispozici (vzduch, světlo, voda)
- ekonomické - musí se rozdělovat, jejich méně než lidé potřebují, jsou vzácné
V podmínkách vzácnosti se lidé neustále rozhodují, jaké výrobní zdroje použít, jakými výrobky uspokojit své potřeby, aby dosáhli ze vzácných zdrojů, co největší užitek. Lidé se snaží vzácnost snižovat.
b) podle_použití
- spotřební - jsou k určité spotřebě (př. jídlo, oděv)
- kapitálové - uspokojují potřeby k výrobě, slouží k další výrobě, peníze (př. ropa, papír)

Žádné komentáře:

Okomentovat