Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Oběžný majetek

- je takový, který mění svoji podobu a rychle ji mění (např. peníze, materiál, polotovary)
- prochází 3 fázemi: 1) zásobování
2) výroba
3) prodej
Základní jmění - částka získaná prodejem akcií vlastníků společnosti, zisk
Zdroje - odkud pocházejí finance, za které jsme majetek pořídili
- vlastní - základní jmění
- cizí - úvěry, závazky - k bankám, dodavatelům
- krátkodobé – splatné do jednoho roku
- dlouhodobé – splatné za dobu delší než 1rok

nakoupený majetek oceňujeme pořizovací cenou =
= cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady

Majetek - vyrobený vlastními prostředky
- získaný darem

Žádné komentáře:

Okomentovat