Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Přístupy a jejich charakteristika

společenský - společnost se skládá z jedinců, každý je individuální, žádné výpočty, vysvětlení
matematický - pravdivé je jen to, co lze matematicky dokázat, používá ukazatele, modely
kombinovaný

positivní - zobrazení reality, popisný, chybí hodnocení, příčiny, řešení, vysvětlení
normativní - hledá příčiny, kritika, řešení, modely ideálu, metoda hodnotících soudů, metoda modelová + diskripce

mikroekonomický - chování dílčích subjektů, trh výrobních faktorů
makroekonomický - vývoj společnosti jako celku, agregované (nahromaděné) jevy
vztah: makro jevy vycházejí agregací mikro = mikroek. fundace makroek.

Žádné komentáře:

Okomentovat