Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Charakter sociální politiky

S pojmem SP se setkáváme často v běžném životě. Autoři předpokládají, že tento ,pojem je pro všechny naprosto srozumitelný. Je to ovšem hluboký omyl, neboť pojen SP je více značný, což je zapříčiněno tím, že s pojmem pracují různé vědní obory (např. právo, ekonomie, sociologie,...) i tím že se jedná o politiku, která se zaměřuje na fungování určitého systému, jehož prvky jsou značně rozmanité. Svou roli hra je i historická podmíněnost, skutečnost, zda hovoříme o teoretickém vědním oboru nebo o praktické činnosti a i skutečnosti, že SP podléhá často jiným politickým tlakům ve společnosti. SP je součástí vždy určitého celku. Společnost jako systém je uspořádána na základě více prvků, které označujeme jako sféry neboli dimenze společenského rozvoje. Většinou hovoříme o ekonom., sociál., ekolog., vědeckotechnické a existenční. Bez poruchového chodu celé společnosti je potřebný rozvoj všech těchto sfér v odpovídající míře. Všechny sféry jsou k sobě komplementární z hlediska společenského rozvoje.
SP se nevyvíjí izolovaně, ale v souladu s těmito sférami, dále s řadou norem právních, ekonomických, politických a mravních.
Definice SP: specifická, společenská činnost, konkrétní jednání různých subjektů na různých úrovních, kterými je ovlivňována sociál. realita, nejširším slova smyslu.

Žádné komentáře:

Okomentovat