Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Různá pojetí SP

SP je pojata. jako soubor určitých oborů veřejné politiky, o kterých nikde nepochybuje, že do SP skutečně patří:
- politika sociálního zabezpečení
- zdravotní politika
- speciální soc. služby
- politika bydlení
- politika zaměstnanosti
- politika vzdělávací
1) podle jednotlivých politik, které tvoří SP
2) podle vlivu na chod ekonomiky
a) sociál. opatření, která zabezpečují chod ekonomiky, typický př. dodržování pracovních podmínek. (dle zákoníku práce a dalších zákonů)
b) opatření měnící chod ekonomiky, buď v její prospěch nebo v neprospěch (např. zvyšování podpor v nezaměstnanosti)
c) opatření dotýkající se celé řady práv (soc. práva, která vycházejí z historického vývoje nebo kulturní úrovně dané země)
3) podle životní úrovně
a) zlepšení životních podmínek obyvatelstva jako celku popř. určitých skupin.
b) zabezpečení, udržování sociální suverenity a soc. bezpečí v rámci hospodářských a politických možností dané země.

Žádné komentáře:

Okomentovat