Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

nabídka

nabídka - úhrn produktů, které jsou výrobci ochotni a schopni vyrobit a prodávající prodat při dané ceně
vlivy: cena, výr. N, cena vstupů, výr. kapacita, cena spř. statků, organizace trhu, možnost přístupu, klima, technologie

teorie N a P: zkoumá co je poptávka, klasifikaci, faktory vlivu a vztah s cenou
P funkce - závislost na ceně, graf křivka
zákon klesající poptávky - při rostoucí ceně klesá (a naopak) při jinak neměnných faktorech
zákon rostoucí nabídky - roste s cenou; limita - hranice produkčních možností, výrobní kapacita
při změně faktorů dochází k posunu poptávkové křivky:
D´´ D D´

Výrobci a prodejci se snaží víc vyrábět, vysoká cena přiláká do odvětví více subjektů a přelévají kapitál.
S´´ S S´

Žádné komentáře:

Okomentovat