Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru - stejně jako uzavírání pracovního poměru i skončení pracovního pověru do problematiky personální činnosti

Personální činnost podniku
Zaměstnanost
Součástí trž. hospodářství je trh práce, což je místo, kde se střetává nabídka s poptávkou po pracovní síle. Prostřednictvím trhu práce dochází k racionálnímu rozmístění pracovních sil. Zaměstnavatelé vystupují na straně poptávky po pracovní síle, zaměstnanci se naopak vzdávají svého volného času, své svobody, obětují pracovní námahu, mohou riskovat i své zdraví, ale i svůj život, tím, že nabízejí svou pracovní sílu zaměstnavatelům. Zaměstnanci očekávají za svou práci mzdu nebo plat. Práce je cílevědomá činnost člověka, díky níž přetváří přírodní předměty a vyrábí statky nebo produkuje služby. Zaměstnavatelé mají konkrétní představu o počtu zaměstnanců, které chtějí zaměstnat a o požadavcích, které na ně budou klást.
Je řada možností, jak oslovit zaměstnance:
1) získání přes Úřad práce
2) inzercí (reklamou)
3) nahodilá poptávka
4) výchova,vlastního dorostu
5) spolupráce s jinými ~ firmami

Žádné komentáře:

Okomentovat