Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5) občanské iniciativy

5) občanské iniciativy
- přestože jejich činnost byla významná před 2. svět. válkou
- jejich současné působení je spojeno až s obdobím po r.1989
- jedná se především o dobročinné organizace, nadace, charity
6) církve
- neslouží pouze ke konání bohoslužby, ale mají významnou roli v péči o handicapované obyvatelstvo, v oblasti mravní, výchovné, vzdě1ávací, charitativní a jiné.
7) občané, rodiny, domácnost
- jedná se především o akt vzájemné pomoci v rámci rodin

Žádné komentáře:

Okomentovat