Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

zákon ceny a hodnoty

zákon ceny a hodnoty (Smith) - cena kolísá okolo hodnoty podle N a P; proporčnosti - rozložení sil se prosadí vždy
prosazování: 1. plánovité (centrální eko), disproporce (za cenu ztrát)
2. tržní - nejdříve výroba, trh prověří schopnosti - regulátor

Základní zákony

zákon souladu výrobních sil a vztahů - síly a vztahy tvoří společensko-ekonomickou formaci
změna sil vede ke změně vztahů a následně ke změně formace; evolucí / revolucí
zákon ekonomie času - čas omezen, produkce žádoucí za co nejkratší dobu, substituce – volný čas, všem plyne stejně
ekonomický zákon - vývojová tendence, prosazuje se nezávisle na lidské vůli a vědomí (ovlivníme pouze čas a způsob)
hranice produkčních možností - úhrn produkce při 100% využití všech výr. faktorů; individuálně - výrobní kapacita
zákon vzácnosti a volby - konflikt zdrojů a potřeb – omezené/neomezené; žebříček hodnot; všeho není dostatek, správné
hospodaření

Žádné komentáře:

Okomentovat