Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- dle druhu nákladů:

a) materiálové - spotřeba materiálu, paliv, energie
b) mzdové - vyplacené mzdy
c) nemateriálové - cestovné, nájemné
d) finanční - pokuty, daně, poplatky, pojistné, úroky z úvěrů
- dle účelu (členění kalkulační)
a) náklady přímé neboli jednicové - týkají se přímo jednoho výrobku čili např. na jeden výrobek, tunu oceli či páru bot přímým výpočtem (spotřeba materiálu nebo mzdy dělníků)
b) náklady nepřímé neboli režijní - musíme je vypočítat jinými metodami (náklady na výzkum nebo rozvoj, ředitele apod.)

Účetní náklady:
- toto členěni se používá v podnikovém účetnictví, kde podnik sleduje svoje náklady takto:
a) náklady provozní - všechny běžné náklady (spot. materiálu, energie, služby, daně, poplatky, pokuty a penále)
b) náklady finanční - všechny, které nějak souvisí s finanč. operacemi (úroky, operace s cennými papíry, změny kurzů)
c) náklady mimořádné - manka, škody, změny ocenění majetku)

Žádné komentáře:

Okomentovat