Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Makroekonomický koloběh, úloha státu v tržní ekonomice

Úloha státu v tržní ekonomice:
Stát plní 3 funkce:
1) snaží se zajišťovat max. efektivnost - odstraňuje nedosta-tky v pozitivních externalitách, veřejných statcích, nedostatečné konkurence
2) zajišťovat spravedlnost pomocí právního řádu
3) zabezpečit stabilitu (zajištění určité rovnováhy v ekono.)

Stát a ekonomika
Vláda málokdy podniká na tržních principech. Většinu příjmů získává z daní. Tuto prostředky používá na různé účely např. zdravotnictví, školství, soc. zabezpečení, podpory v nezaměstnanosti, podpory v zemědělství, policii, náklady na státní správu a státem financované stavby (dálnice, železnice). Názory na to, jaký rozsah ekonomiky má být zahrnut do veřejného sektoru se časem mění. V 80. letech u mnoha vyspělých a později i rozvojových států převládl názor, že veřejný sektor je nadměrně rozsáhlý, z tohoto důvodu státy přistoupily k privatizaci st. podniků.
To znamená, že stát prodával akcie na trhu cenných papírů. Veřejný sektor se tím zeštíhlil a soukromý sektor zajišťuje řadu činností efektivněji.
V 90. letech se touto cestou vydali také země S a V Evropy a došlo k procesu privatizace, který nemá v dějinách obdobu.

Žádné komentáře:

Okomentovat