Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Mzdy

Mzda je cena práce.
Nominální mzda - je to mzda, kterou si pracovník vydělal, když vynaložil svou pracovní silu
Reálná mzda -vyjadřuje, co si pracovník může za vydělané peníze koupit
- je to porovnání k cenové hladině a má elimi-novat (vyloučit) vliv znehodnoceni peněz, to znamená inflaci
Rozdělení mezd podle výkonů:
1) úkolová - tato mzda se přiznává v závislosti na objemu plnění úkolu, předpokládá existenci norem (norma času s norma množství)
2/ časová - je odměnou za odpracovaný čas a přiznává se buď paušálně nebo jako součin odpracovaných hodin a mzdového tarifu.
3/ Podílová - využívá se tam, kde je možné stanovit procento tržeb nebo obrat (např, v obchodě, ve službách)
4/ kombinovaná - je kombinací.předešlých tři druhů mezd (např. úkolová s časovou, časová s podílovou)

Žádné komentáře:

Okomentovat