Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4) podle vymezení významu slova socialní

a) široké pojetí SP - to znamená konkrétní jednání státu, které ovlivňuje SP v širokém měřítku, toto pojetí je důležité z dlouhodobého (koncepčního) hlediska
b) užší pojetí - to znamená eliminace sociál. tvrdostí, které provází fungování tržního systému (např. zaměstnanost, mzdový vývoj)
c) nejužší pojetí - jedná se o soubor opatření v oblasti zdravotní politiky, důchod. zabezpečení, bytové politiky, pomoci rodinám s dětmi apod.

Faktor prostoru a času
ČAS: a) současnost - např. vzdělání, pracovní poměr
b) budoucnost - např. ztráta zaměstnání
c) historické hledisko a život. období člověka
a) současnost řeší stávající sociál. politické otázky, které se týkají každého z nás (např. zdravotnictví, vzdělávání, pracovní poměr apod)
b) budoucnost řeší případy, které ještě nenastaly, ale SP na ně musí být připravena, v případě že nastanou např. ztráta zaměstnání

Žádné komentáře:

Okomentovat