Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

vznik: výsledek konkurenčního boje;

přirozený (klim. podm., zem.); umělý (administrativní, stát přiřkne); spojování subj.
= kartel - dohoda o ceně a místě prodeje; syndikát - spol. postup v dod.-odběr. vztazích; trust - stejná navazující výroba, výr. postupy, komponenty pro druhé, písemně; koncern - spojení subjektů v jeden (fúze - rovnocenné / akvizice - silnější koupí)
- cenové poškození spotřebitele, stát předchází
prostředky: legislativa, cenové zásahy (regulace - stropy, kontingenty), tvorba podmínek pro nové subjekty, znárodnění

v ČR: Antimonopol (Úřad pro ochranu hosp. soutěže), Obch. zák. (zák. o ochraně hosp. soutěže, zák. o ochraně spotřebitele)
nekalá soutěž - klamavá reklama, korupce, produkce škodlivých výrobků;
dominantní postavení - 30% trhu a více (slučování firem)

3. Stát a jeho úloha v ekonomice, funkce státu a jejich realizace. Státní hospod. politika – typy, cíle, principy, nástroje, druhy

Subjekty trhu účastníci - prodávající, kupující
v mikro: stát, domácnosti, firmy, peněžní ústavy
v makro: vládní sektor, podnikový, domácnosti, zahraničí (externí)
koloběh: firmy N výrobky a P výr. faktory, dom. naopak

Žádné komentáře:

Okomentovat