Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Práce mladistvých

Při uzavření pracovní smlouvy s mladistvým je zaměstnavatel povinen vyžádat si vyjádření zákonného zástupce. Výpověď i okamžité zrušení pracovního poměru je opět podmíněna vyjádřením zákonného zástupce. Pracovní doba mladistvých od 16 let je max. 30 hodin týdně to znamená 6 hodin denně. Mladistvý mohou vykonávat pouze práce, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji. Zaměstnavatel je povinen poskytnout jim zvýšenou péči, při čemž mladistvý nemohou vykonávat práci přesčas a v noci. Výjimkou je u mladších 16 let 1 hodina noční práce za přísně stanovených podmínek.

Způsobilost FO vstupovat do pracovně právních vztahů jako zaměstnanec, vzniká dnem dosažení 15 let, při čemž dnem nástupu do práce nesmí být sjednán přede dnem, kdy FO ukončí povinnou školní docházku.

Žádné komentáře:

Okomentovat