Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kapitálové společnosti

Společnost s ručením omezeným (spol. s r. o.)
Výhody a nevýhody:
1) společníci neručí za ztráty spol. nebo ručí jen omezeně
2) osobní účast nařízení je nahrazena společnými orgány
3) je povinnost tvořit základní kapitál
Spol. s r. o. může založit nejméně 1 společník, nejvíce 50. V názvu musí vždy obsahovat spol. s r. o., s. r.o. Společnost vzniká zápisem do obchod. rejstříku. Společnost se zakládá společenskou smlouvou. Před zápisem do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 30 % základ. jmění a celé emisní ážio. Vytváří s.r.o. ve výši 200.000 Kč. Nejvyšším orgánem s. r. o. je valná hromada. Každodenní činnost společnosti řídí jeden či více jednatelů na jejich činnost dohlíží dozorčí rada, která zároveň prozkoumává roční účetní závěrku a podává zprávy valné hromadě. Společníci nemohou ze společnosti volně vystoupit. musí buď svůj podíl převést na jiného společníka, nebo se výstup uskuteční rozhodnutím soudu. Zisk se dělí mezi společníky podle výše jejich podílu (min. 20.000 Kč). Za ztrátu ručí společníci omezeně pouze do výše svých nesplacených vkladů. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada. Působnost valné hromady vykonává tento společník písemnou formou. (všichni společníci = valná hromada)

Žádné komentáře:

Okomentovat