Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

14. školství

14. školství - zabezpečuje vzdělání občanů státu prostřed-nictvím sítě stát. a soukromých škol všech stupňů
15. kultura - zajišťuje kulturní vyžití občanů státu s využitím nabídky stát. i soukromých kulturních institucí
- financování kultur. podniků postupně přestává být závislé na dotacích a jejich působnost je podmíněna úrovní managementu kvalitou poskytovaných služeb, dobrým zvukem, kulturní vyspělostí případných sponzorů těchto podniků
16. soudnictví - sestava soudů zajišťuje možnost projednání všech známých porušení zákonů a potrestání viníků, řešení majetkových a jinných občanských sporů
17. obrana a vnitro - obranu proti vnějšímu nebezpečí poskytuje armáda
- vnitřní bezpečnost státu a občanů je zajišťována složkami vnitra, mezi něž patří bezpečnostní informační služba (BIS) a policie ČR - v některých městech a obcích byla k zajištění bezpečnosti majetku a nedotknutelnosti ustanovena městská policie, která je podřízena obec. zastupitelstvu

Žádné komentáře:

Okomentovat