Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Peníze v podniku

V podniku se můžeme setkat s penězi M1 a M2. Jako agregát M1 budou převažovat. Hotovost má podnik uloženou v pokladně. Má ji na starost pracovník, kterému se říká pokladník. A ten má s podnikem uzavřenou smlouvu, které se říká hmotná zodpovědnost. Peněz každý den může být v pokladně na konci pokladních hodin pouze určité množství tzv. pokladní limit. Tento limit stanoví vedoucí organizace. Peníze, které jsou v pokladně nad tento limit, musí pokladník odvézt do banky. Na konci každého dne spočítá pokladník, kolik v pokladně má v hotovosti. Tento stav porovná se zůstatkem podle dokladů, tomu říkáme, že provede tzv. pokladní skonto.
Pokladní eviduje veškeré pokladní operace v pokladní knize na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů.
Tyto doklady vystavuje, pokladník na základě nějakých jiných (prvotních) dokladů. Např. paragon, vnitropodnikový doklad nebo cestovní příkaz

Žádné komentáře:

Okomentovat