Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Politika těžko-dostupných peněz

Říkáme jí restriktivní, úroky jsou vysoké, to znamená, že je vysoká. Hodnota peněz. Tato politika působí protiinflačně. Měna = soustava peněz určitého státu. Základem je měnová jednotka. Měnový kurz = poměr mezi měnovými jednotkami různých států. Valuty = cizí měny, konvertibilní (volně směnitelné) a vázané.
Devize = pohledávky znějící na cizí měnu a splatné v cizí měně. Devizové prostředky v běžné praxi zahrnují jak devize, tak valuty. Kupní síla = množství statků a služeb, které si můžeme za dané peníze koupit.

Formy peněz
Agregát M1 = hotovostní peníze a bankovní peníze bez výpovědní lhůty, transakční peníze
Agregát M2 = termínované vklady, obligace, těmto vkladům říkáme také depozita.
Agregát D = zahrnuje všechny druhy úvěrů

Žádné komentáře:

Okomentovat