Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hospodářský proces má 4 fáze:

1) výroba (3 výrobní faktory)
2) rozdělování (výrobní proces) a přerozdělování
cena práce – mzda, cena půd - renta
cena peněz – úrok, zisk
3) směna - služby za peníze, zboží za peníze
4) spotřeba – konečná (jídlo,oděv), výrobní (zařízení, stroje)

Potřeby a jejich rozdělení
Jsou to požadavky, které si člověk uvědomuje a pociťuje nedostatek, pokud nejsou požadavky splněny.
Dělení potřeb z hlediska člověka jako živého tvora:
1) fyziologické – pití, jídlo, vzduch
2) společenské – role společenského tvora, pocit uspokojení ze své činnosti, přátelit se, sdružovat se, atd.
3) individuální – jedinec si je uspokojuje sám
4) kolektivní – uspokojuje společnost
Zvýšením potřeb individuálních = zvýšení potřeb kolektivních.

Žádné komentáře:

Okomentovat