Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Skončení pracovního poměru

4) výpovědí - a) ze strany zaměstnance - Nemusí být uveden důvod výpovědi a výplatní lhůta je 2 měsíční.
- b) ze strany zaměstnavatele - V případě přemí-stění organizace nebo v případě reorganizace je výpovědní lhůta 3 měsíční a zaměstnanec má nárok na 2 měsíční odstupné. V ostatních případech specifikovaných v zákoníku práce je výplatní lhůta 2 měsíční a zaměstnanec na odstupné nemá nárok.
Zaměstnavatel nesmí dát výpověď:
1) zaměstnanci v pracovní neschopnosti
2) zaměstnanci k povolanému výkonu vojen. služby
3) zaměstnanci k uvolněnému výkonu veřej. funkce
4) zaměstnankyně těhotné
5) zaměstnankyně trvale pečující o dítě mladší 3 let

Žádné komentáře:

Okomentovat