Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Funkce veřejných financí

Posláním VFI je zajistit chod neziskového zejména veřejného sektoru a přispět tak ke stabilitě národ. hospodářství
Funkce
1) alokační - spočívá v rozhodování o celkovém použití zdrojů, zejména pak, kolik připadne na soukromé a kolik na veřej. statky, tím se také rozhoduje o struktuře veřej. statků
2) distibuční - souvisí s co nejspravedlivějším rozdělením VFI a týká se hlavně transferových plateb (sociální dávky pro obyvatele)
3) stabilizační - spočívá v tom, že napomáhá stabilizaci národ. hospodářství (podporuje zaměstnanost) a udržuje cenovou stabilitu

Teorie veřejné volby.
Při uplatňování úlohy státu ve veřej. sektoru neplatí tržní zákonitosti (nabídka, poptávka, cena), ale rozhodnutí se odehrávají na politické scéně. Zákonitostmi politického rozhodování se zabývají teorie veřej. volby. V těchto souvislostech se vytváří politický trh, kde se objevují politici, voliči, demokracie, různé nátlakové skupiny, apod. Rozhodování o rozdělení ziskových zdrojů závisí na hlasování.
Zabývá se následujícími otázkami:
1) jak se projevují názory jednotlivců na otázky daní a výdajů (fiskální otázky)
2) jak se individuální názory přemění do kolektivního rozhodnutí (např. názor a výběr politické strany)
3) jak se chová vláda v oblasti veřej. financí

Žádné komentáře:

Okomentovat