Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- cena zboží

- cena zboží = vyjádření směnné hodnoty
- směnná hodnota = kvantitativní poměr, ve kterém se zboží na trhu mezi výrobcem a spotřebitelem směnuje
- substitut = představuje zboží nahraditelné, zastupitelé, vzájemně si konkurující (Coca cola x Pepsi cola - zvýšení ceny Coca coly bude mít za následek zvýšenou poptávku po Pepsi cole)
- komplement = výrobek, který souvisí s nákupem jiného zboží, “patří k sobě" (doplněk), dané zboží nelze bez komplementu, užívat (auto x benzín) -zvýšení nabídky po autech znamená automaticky, zvýšení poptávky po komplementu.
- poptávka = představuje objem zboží, které je kupující ochoten koupit na trhu za určitou cenu
- nabídka = představuje objem zboží, které je výrobce na trhu ochoten za určitou; cenu prodat
- tržní rovnováha = rovnováha na trhu, kdy jsou výrobci ochotni prodat pravě tolik, jako chtějí kupující kupit

Tržní subjekty
Bývají také označováni jako účastníci trhu
a) domácnosti - vystupují jako kupující výrobků a služeb a jako prodávající (nabízející), neboť vlastní výrobní faktory (práce, půda, úspory)
b) firmy - vystupují jako prodávající (nabízející) výrobků a služeb a jako kupující (poptávající se) výrobních faktorů
c) stát - vystupuje jako prodávající (prostřednictví státních podniků) a jako kupující (prostřednictví státních zakázek) a dále trh a ostatní tržní subjekty určitým způsobem ovlivňuje (stanoví právní podmínky podnikání, stanoví a vybírá daně...)

Žádné komentáře:

Okomentovat