Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Sociálně - kulturní prostředí

Je vymezeno kulturní úrovní dané společnosti a jejími etickými normami, patří sem především:
- věková struktura obyvatelstva, struktura podle pohlaví, povolání a příjmu
- úroveň rodiny a jejího vnitřního života
- kulturní hodnoty a tradice
- školská soustava a její úroveň
- náboženství a filozofie
- zájmy a móda

Př. Vyšší věkový průměr obyvatelstva klade značné nároky na sociál. zabezpečení, rodiny preferující větší počet dětí mají odlišnou strukturu potřeb, tedy i spotřebu, některá náboženství nedovolují jíst určité potraviny, pít alkoholické nápoje a definují celkově životní styl, při propagaci v jednotlivých zemí je třeba zvažovat místní tradice, vkus a náboženství.

Politicko správní prostředí
Fungování podniku i dalších podnikatelských jednotek výrazně ovlivňuje stát i řada mezinárodních organizací vydáváním zákonů a jiných forem, které musí podniky respektovat.
Př. Obchodní zákoník vymezuje pojem podnikání, podnikatele a stanoví jeho práva a povinnosti. Podnikatelská činnost nesmí být v rozporu s touto normou. Zákon o soustavě daní stanoví rámec pro finanční hospodařeni podnikatelských jednotek. Zákon o hospodářské soutěži podporuje tržní hospodářství omezováním monopolního prostředí. MNF (Mezinárodní měnový fond) a světová banka vymezují podmínky pro poskytování zahraničních úvěrů apod.

Žádné komentáře:

Okomentovat