Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5.11.5 Monopolní firma s normálním ziskem a s ek.ztrátou, přebytek výrobce

Mon.fy nemá ek.zisk zaručen, neboť je také vystavena tržní poptávce, která se může měnit. Dále zde také hrozí potenciální konkurence.
(5.44) Monopolní firma s normálním ziskem
Q´= rozsah produkce, při kterém fy maximalizuje zisk
P´= cena, která firma za svou produkci požaduje
Kombinace P´- Q´ = bod vyrovnání
Pozn.: Firma v této situaci dosahuje 0 ek.zisku, tzn. že inkasuje jen normální zisk.

(5.45) Monopolní firma s ek.ztrátou
P* = cena maximalizující zisk při rozsahu produkce
AR* = je nižší než průměrné celkové náklady C
Pozn.: Firma v této situaci je ek.ztrátová v rozsahu ABCP*. V případě dlouhodobé ztráty by opustila odvětví.

Žádné komentáře:

Okomentovat